O psychoterapeucie


Kinga Kwinta - Pietuszko - psychoterapeuta, pedagog, religioznawca. Ukończyłam całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, posiadajacym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dla szkoleń w psychoterapii. Odbyłam staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuję z Małopolskim Centrum Psychoterapii.

W pracy terapeutycznej łączę rozumienie systemowe z elementami podejścia psychodynamicznego. Nie bez wpływu na moją pracę jest to, że moją pasją jest filozofia. Rozumiem człowieka w duchu personalizmu i filozofii dialogu. Szczególną inspiracją w patrzeniu na człowieka jest dla mnie antropologia zaproponowana przez J. Tischnera.